วิธีตั้งค่า LACP

วิธีการตั้งค่า LACP (Link Aggregation Control Protocol) บนสวิตช์ Cisco

วิธีการตั้งค่า LACP (Link Aggregation Control Protocol) บนสวิตช์ Cisco

LACP (Link Aggregation Control Protocol) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณสามารถรวมช่องสัญญาณ (ports) หลายๆ ช่องเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย ขั้นตอนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่า LACP บนสวิตช์ Cisco

  1. เข้าสู่โหมดการกำหนดค่า: เริ่มต้นด้วยการเข้าถึงสวิตช์ Cisco ผ่านทาง console หรือ SSH จากนั้นเข้าสู่โหมด EXEC โดยใช้คำสั่ง enable และเข้าสู่โหมดการกำหนดค่าโดยใช้คำสั่ง configure terminal.

Switch> enable

Switch# configure terminal

 

  1. กำหนดค่า Port Channel: สร้างกลุ่ม port-channel ซึ่งจะเป็นตัวแทนของการเชื่อมต่อที่รวมกันทั้งหมด ใช้คำสั่ง interface port-channel <หมายเลข> และกำหนดค่าตามที่ต้องการ.

Switch(config)# interface port-channel 1

 

  1. กำหนดโหมด LACP: กำหนดโหมดการทำงานของ LACP สำหรับ port-channel ที่สร้างขึ้น โดยสามารถตั้งค่าเป็น active หรือ passive ใช้คำสั่ง lacp mode active หรือ lacp mode passive.

Switch(config-if)# lacp mode active

 

  1. เพิ่มช่องสัญญาณเข้ากับ Port Channel: ตั้งค่าช่องสัญญาณที่ต้องการรวมเข้ากับกลุ่ม port-channel โดยเข้าไปที่การกำหนดค่าของแต่ละ interface และใช้คำสั่ง channel-group <หมายเลข> mode <active | passive> เพื่อเพิ่มเข้ากับกลุ่ม.

Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1

Switch(config-if)# channel-group 1 mode active

Switch(config)# interface GigabitEthernet0/2

Switch(config-if)# channel-group 1 mode active

 

  1. เมื่อพูดถึง “โหมด on” นั้นจะหมายถึงการตั้งค่า EtherChannel โดยไม่ใช้ LACP หรือ PAgP (Port Aggregation Protocol) ซึ่งเป็น protocol อื่นของ Cisco สำหรับการรวมลิงค์. ดังนั้น, โหมด on จะเป็นการบังคับใช้ EtherChannel โดยไม่ต้องตกลงกับอุปกรณ์ปลายทาง.

ตั้งค่าโหมดการทำงานเป็น on: สำหรับ interfaces ที่คุณต้องการรวมเข้ากับ Port-Channel, กำหนดให้โหมดการทำงานเป็น on. ทำการตั้งค่านี้บนทุก interfaces ที่ต้องการรวม. การตั้งค่าโหมด LACP (Link Aggregation Control Protocol)

 

Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1

Switch(config-if)# channel-group 1 mode on

Switch(config)# interface GigabitEthernet0/2

Switch(config-if)# channel-group 1 mode on

 

  1. ตรวจสอบการกำหนดค่า: หลังจากที่ทำการตั้งค่าทั้งหมดเสร็จสิ้น คุณสามารถใช้คำสั่ง show etherchannel summary เพื่อตรวจสอบสถานะของการเชื่อมต่อที่รวมกัน.

Switch# show etherchannel summary