เครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) Line Interactive vs True Online

เครื่องสำรองไฟฟ้า Line Interactive และ True Online เป็นสองประเภทของเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS – Uninterruptible Power Supply) ที่มีลักษณะการทำงานและการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

 1. เครื่องสำรองไฟ Line Interactive:
  • วิธีการทำงาน: เครื่องสำรองไฟ Line Interactive ปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับจากที่มาหลัก (เช่น จากไฟฟ้าประจำ) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนจะส่งไปยังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ถ้าไฟฟ้าดับหรือไฟกระชาก เครื่องจะสลับไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อให้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เหมาะสำหรับสถานที่ที่มีปัญหาด้านไฟฟ้าไม่มากนัก
  • ลักษณะ: มีความสามารถในการป้องกันการกระชากของไฟฟ้าและสามารถรับมือกับการตกแรงดันได้ค่อนข้างดี
 2. เครื่องสำรองไฟ True Online:
  • วิธีการทำงาน: เครื่องสำรองไฟ True Online ใช้การแปลงพลังงานแบบต่อเนื่อง (Double Conversion) ซึ่งไฟฟ้าจากแหล่งหลักจะถูกแปลงเป็นกระแสตรง (DC) ก่อน แล้วจึงแปลงกลับเป็นกระแสสลับ (AC) อีกครั้งก่อนส่งไปยังอุปกรณ์ เทคนิคนี้ช่วยให้เครื่องสามารถให้ไฟฟ้าที่มีความสะอาดและเสถียรมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความไวต่อการผันผวนของไฟฟ้า
  • ลักษณะ: ให้ความคุ้มครองสูงสุดต่ออุปกรณ์ แต่มีราคาแพงกว่าและใช้พลังงานมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องสำรองไฟ Line Interactive

โดยรวมแล้ว เครื่องสำรองไฟ True Online ให้ความคุ้มครองที่ดีกว่าและเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสูงหรือไวต่อการผันผวนของไฟฟ้า ในขณะที่เครื่องสำรองไฟ Line Interactive เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการความคุ้มครองระดับสูงเท่า.

ข้อดีและข้อเสียข้อทั้ง 2 แบบ

ข้อดี:

 1. ประสิทธิภาพในการปรับแรงดัน: สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ทำให้ประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
 2. ราคาย่อมเยา: มีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับระบบ True Online
 3. ขนาดและน้ำหนัก: โดยทั่วไปมีขนาดและน้ำหนักที่เบากว่า ทำให้ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 4. เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป: ใช้กับอุปกรณ์ทั่วไปที่ไม่ต้องการความคุ้มครองสูงมากนัก เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องใช้สำนักงาน

ข้อเสีย:

 1. การป้องกันที่จำกัด: ไม่สามารถป้องกันการไฟฟ้าดับหรือไฟตกที่รุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. การตอบสนองช้า: การสลับไปใช้แบตเตอรี่อาจมีเวลาตอบสนองที่ช้ากว่าระบบ True Online
 3. เสี่ยงต่อปัญหาไฟฟ้าผันผวน: อาจไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความไวต่อการผันผวนของไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟฟ้า True Online

ข้อดี:

 1. ความเสถียรของไฟฟ้า: ให้ไฟฟ้าที่มีความเสถียรสูงสุดเนื่องจากใช้ระบบ Double Conversion ทำให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องการความคุ้มครองสูง
 2. การป้องกันเต็มรูปแบบ: ป้องกันการไฟฟ้าดับ ไฟตก ไฟเกิน และไฟฟ้าผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การตอบสนองรวดเร็ว: สลับการใช้งานไปยังแบตเตอรี่ได้ทันทีโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก

ข้อเสีย:

 1. ราคาสูง: มีราคาสูงกว่าระบบ Line Interactive
 2. การใช้พลังงาน: ใช้พลังงานมากกว่าเนื่องจากการทำงานแบบ Double Conversion
 3. ขนาดและน้ำหนัก: มีขนาดและน้ำหนักมากกว่า ทำให้ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ยากกว่า

การเลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าใดนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและประเภทของอุปกรณ์ที่ต้องการการคุ้มครองเป็นหลักครับ.

การเลือกใช้งานที่เหมาะสม

การเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เหมาะสมควรพิจารณาจากความต้องการและลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกัน สำหรับการใช้งานทั่วไปในสำนักงานหรือบ้านพักอาศัยที่ต้องการป้องกันการกระชากและไฟตกเล็กน้อย เครื่องสำรองไฟฟ้า Line Interactive อาจเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากกว่า ในขณะที่สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสูง เช่น เซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ในโรงงานที่ไม่สามารถหยุดการทำงานได้ การเลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า True Online จะให้ความคุ้มครองที่ดีกว่า

สรุป

ทั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า Line Interactive และ True Online มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน การเลือกใช้งานควรพิจารณาจากลักษณะของอุปกรณ์ที่ต้องการป้องกันและงบประมาณที่มีอยู่ หากต้องการความเสถียรและการป้องกันเต็มรูปแบบ เครื่องสำรองไฟฟ้า True Online เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าต้องการประหยัดงบประมาณและใช้กับอุปกรณ์ทั่วไป เครื่องสำรองไฟฟ้า Line Interactive ก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่แพ้กัน