Check shipping status

( หากไม่ได้สมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบสถานะได้ทางอีเมล )

  • เลือก login|logout แล้วเลือกเข้าสู่ระบบ

  • เลือกเมนูคำสั่งซื้อ และกดดูข้อมูลออเดอร์ที่ต้องการตรวจสอบ

    เลือกเมนูคำสั่งซื้อ และกดดูข้อมูลออเดอร์ที่ต้องการตรวจสอบ

  • คลิกที่ "ติดตาม" ในกล่องข้อมูลการจัดส่ง จะแสดงสถานะในเว็บไซต์ของแต่ละขนส่ง