สั่งซื้อสินค้า Dell Optiplex –> Click 

 

DELL Optiplex 7010 Micro

DELL Optiplex 7020 Micro (New!)

DELL Optiplex 7020 MT (New!)

DELL Optiplex 7020 SFF(New!)