นโยบายการจัดส่งสินค้า

 1. สินค้าจัดส่งฟรีในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเมื่อมียอดสั่งซื้อเกิน 5,000 บาท
 2. สินค้าจัดส่งฟรีในพื้นที่ต่างจังหวัดเมื่อมียอดสั่งซื้อเกิน 10,000 บาท
 3. จัดส่งด่วนภายใน 6-12 ชม.กรณียอดสั่งซื้อเกิน10,000 บาท  (เฉพาะเขตกรุงเทพฯ)
 4. จัดส่งปกติทางช่องทางบริษัทขนส่ง เมื่อท่านสั่งซื้อแล้วจะมี Link สำหรับติดตามสินค้าส่งให้ท่านต่อไป
 5. สามารถนัดรับสินค้าได้ตามที่อยู่บริษัท
 6. ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับน้ำหนักและขนาด รวมทถึงระยะทางในการจัดส่ง

นโยบายการยกเลิกสินค้า

 1. หากท่านสั่งซื้อไปแล้วแต่ไม่มีการขำระเงินสามารถยกเลิกได้ทุกกรณี
 2. กรณีที่ลูกค้าทำการมัดจำเพื่อจองสินค้า หากต้องการยกเลิก ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี
 3. กรณีที่สินค้าได้ถูกจัดส่งไปแล้ว ทางบริษัทขอสงวนการยกเลิกสินค้าทุกกรณ๊

นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ลูกค้าสามารถขอคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้ากรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ส่งไปไม่ตรงกับรุ่นที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อ
 2. สินค้าที่ส่งไปมีการชำรุดไม่สามารถใช้งานได้