GPON vs Active Ethernet แตกต่างกันอย่างไร

GPON vs Active Ethernet แตกต่างกันอย่างไร

การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรและผู้ใช้งานที่ต้องการความเสถียรและประสิทธิภาพสูง ในบทความนี้ เราจะมาพิจารณาความแตกต่างระหว่างสองเทคโนโลยีหลักในการเชื่อมต่อเครือข่ายคือ GPON (Gigabit Passive Optical Network) และ Active Ethernet ซึ่งทั้งสองเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน

GPON คืออะไร

GPON หรือ Gigabit Passive Optical Network เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายใยแก้วนำแสงที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานของอุปกรณ์กลาง GPON สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงและมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรในเครือข่ายอย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการส่งข้อมูลทั้งแบบดาวน์โหลดและอัพโหลดในเวลาเดียวกัน ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการความเสถียรสูง

ข้อดีของ GPON คือ การใช้งานที่ง่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำ เนื่องจากไม่ต้องการพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กลาง และสามารถขยายเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่กว้างและมีผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น ในหมู่บ้านหรืออาคารสูง

Active Ethernet คืออะไร

Active Ethernet เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงานของอุปกรณ์แต่ละจุด ซึ่งต่างจาก GPON ที่เป็นแบบพาสซีฟ Active Ethernet มีความสามารถในการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงและสามารถควบคุมการส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีของ Active Ethernet คือ ความสามารถในการควบคุมและการจัดการเครือข่ายที่ดีกว่า ทำให้สามารถบริหารจัดการแบนด์วิดท์และปรับแต่งเครือข่ายได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความเร็วและความเสถียรสูง เช่น ในองค์กรหรือศูนย์ข้อมูล

การเปรียบเทียบ GPON และ Active Ethernet

เมื่อเปรียบเทียบ GPON และ Active Ethernet จะพบว่าทั้งสองเทคโนโลยีมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน GPON มีข้อได้เปรียบในด้านค่าบำรุงรักษาต่ำและความยืดหยุ่นในการขยายเครือข่าย ส่วน Active Ethernet มีข้อได้เปรียบในด้านการควบคุมและการจัดการเครือข่ายที่ดีกว่า

ข้อเสียของ GPON คือ ความยากลำบากในการควบคุมเครือข่ายเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นระบบ Passive ไม่มีอุปกรณ์เครือข่ายควบคุมตรงการทำให้การแก้ปัญหาทำได้ยาก ขณะที่ Active Ethernet มีข้อเสียในด้านการใช้พลังงานมากกว่าและต้องการการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนกว่า

การเลือกใช้เทคโนโลยีขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์ของผู้ใช้งาน หากต้องการความยืดหยุ่นในการขยายเครือข่ายและค่าบำรุงรักษาต่ำ GPON อาจเป็นทางเลือกที่ดี แต่หากต้องการความเสถียรและการควบคุมที่ดีกว่า Active Ethernet อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า

เครือข่าย GPON (Gigabit Passive Optical Network)

องค์ประกอบหลัก:

 1. OLT (Optical Line Terminal): ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางหรือสถานีแม่ข่าย ทำหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านสายใยแก้วนำแสง
 2. Optical Splitter: ทำหน้าที่แบ่งสัญญาณใยแก้วนำแสงจาก OLT ไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
 3. ONT (Optical Network Terminal): อุปกรณ์ที่ปลายทางซึ่งรับสัญญาณใยแก้วนำแสงและแปลงเป็นสัญญาณที่อุปกรณ์ผู้ใช้สามารถใช้งานได้
 4. Fiber Optic Cables: สายใยแก้วนำแสงที่เชื่อมต่อระหว่าง OLT, Optical Splitter และ ONT

เครือข่าย Active Ethernet

องค์ประกอบหลัก:

 1. Core Switch (ศูนย์กลาง): อุปกรณ์ที่อยู่ที่ศูนย์กลางหรือสถานีแม่ข่าย ทำหน้าที่ส่งข้อมูลผ่านสาย Ethernet
 2. Access Switch (อุปกรณ์ย่อย): อุปกรณ์สวิตช์ที่อยู่ตามจุดต่าง ๆ ในเครือข่าย ช่วยในการกระจายสัญญาณ
 3. User Devices: อุปกรณ์ที่ผู้ใช้ปลายทาง เช่น คอมพิวเตอร์, เราเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ
 4. Ethernet Cables: สาย UTP CAT5/CAT6 ที่เชื่อมต่อระหว่างสวิตช์ต่าง ๆ และอุปกรณ์ผู้ใช้
 5. Fiber Optic Cables: สายใยแก้วนำแสงที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์กลางและสวิตช์ต่าง ๆ

การเปรียบเทียบ

 1. โครงสร้างเครือข่าย:
  • GPON: ใช้ OLT ส่งสัญญาณผ่าน Optical Splitter ไปยังหลาย ONT โดยใช้สายใยแก้วนำแสง
  • Active Ethernet: ใช้ Ethernet Switch ที่ศูนย์กลางและตามจุดต่าง ๆ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ผู้ใช้ผ่านสาย Ethernet
 2. การใช้งานพลังงาน:
  • GPON: เป็นเครือข่ายพาสซีฟ (Passive) ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กลาง
  • Active Ethernet: ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับสวิตช์ทุกจุดในเครือข่าย
 3. ความยืดหยุ่น:
  • GPON: ขยายเครือข่ายได้ง่ายด้วย Optical Splitter
  • Active Ethernet: มีความยืดหยุ่นในการควบคุมและจัดการเครือข่ายมากกว่า
 4. ประสิทธิภาพ:
  • GPON: มีประสิทธิภาพสูงในการใช้งานทั่วไป แต่ควบคุมและจัดการเครือข่ายยากกว่า
  • Active Ethernet: มีประสิทธิภาพสูงและสามารถควบคุมเครือข่ายได้ดีกว่า

สรุป

ทั้ง GPON และ Active Ethernet มีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันไปตามลักษณะการใช้งาน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานและสภาพแวดล้อมของเครือข่าย การพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยีจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

TIP : ตอนนี้มี Solution ใหม่ที่นำข้อดีของทั้ง GPON และ Active Ehternet มารวมกันคือ “Reyee e-Lighten Optical Solution”

อ่านบทความ Reyee e-Lighten Optical Solution -> “Click Here “